Pokonkursowa wystawa fotograficzna „Skarby Łuku Mużakowa”

Organizatorem konkursu i wystawy prac jest Gmina Łęknica.

Działania realizowane są w ramach projektu  „Skarby pogranicza – ochrona i promocja polsko – niemieckiego dziedzictwa natury i kultury” w ramach  „Programu współpracy Interreg Polska – Saksonia 2014-2020”.

Cele konkursu:

 • promowanie unikatowych walorów przyrodniczych, historycznych, krajobrazowych oraz turystycznych regionu Łuku Mużakowa;
 • popularyzacja i podnoszenie poziomu wiedzy na temat regionu Łuku Mużakowa;
 • ukazanie historii pogranicza oraz kultury przemysłowej;
 • popularyzacja i promocja turystyki wśród lokalnych mieszkańców, nie tylko jako elementu życia codziennego, ale także sposobu na rekreację;
 • rozwijanie zainteresowań najbliższym otoczeniem, a przez to umacnianie tożsamości i poczucia więzi z regionem;

kategoria: dzieci i młodzież

kategoria: dorośli

 1.  Zachód słońca nad zbiornikiem w Czaplach
 2. „Obserwacja przyrody” – Ścieżka Geoturystyczna „Dawna Kopalnia Babina”
 3.  „Naturalna gra kolorów” – Ścieżka Geoturystyczna „Dawna Kopalnia Babina”
 4.  „Kolorowe jeziorka” – Ścieżka Geoturystyczna „Dawna Kopalnia Babina”
 5.  „Z ptasiej perspektywy” – Ścieżka Geoturystyczna „Dawna Kopalnia Babina”
 6.  „Antropogeniczne Pnie” – Ścieżka Geoturystyczna „Dawna Kopalnia Babina”
 7. Półwysep „Grzbiet Słonia” – Ścieżka Geoturystyczna „Dawna Kopalnia Babina”
 8. Park Kromlau o poranku – most diabelski Rakotzbrücke
 9.  Zbiornik „Afryka” – Ścieżka Geoturystyczna „Dawna Kopalnia Babina”
 10.  Nowy Zamek w Parku Mużakowskim z lotu ptaka
 11.  „Jesień” – odbicie w leśnym jeziorze w pobliżu Weißwasser
 12.  „Bezdroża Parku Mużakowskiego”
 13.  Bajkowa jesienna sceneria Łuku Mużakowa – Nowy Zamek w Parku Mużakowskim
 14.  Jezioro pokopalniane – Ścieżka Geoturystyczna „Dawna Kopalnia Babina”
 15.  „Zakątek” – Architektura w Parku Mużakowskim
 16.  Leśny staw w Trzebielu
 17.  Zbiornik „Afryka”  – Ścieżka Geoturystyczna „Dawna Kopalnia Babina”
 18.  „Serce Parku Mużakowskiego” – Zamek Księcia Pücklera
 19.  „Jesień” – niesamowita paleta barw w Parku Mużakowskim
 20. „Ławeczka” w Parku Mużakowskim
Skip to content