Rezerwat nad Młyńską Strugą

Rezerwat nad młyńską strugą leży nad rzeczką Skrodą [zam. Skródą], którą nazywa sie również Młyńską Strugą. Uwagę przyciąga czerwone i pomarańczowe zabarwienie wód rzeki. Rezerwat graniczy z Geoparkiem Łuk Mużakowa. Stanowi fragment charakterystycznego lasu naturalnego mieszanego z bogatym runem właściwym dla borów bukowo-dębowych.  Jest jedną z najciekawszych, przyrodniczych i krajobrazowych, atrakcji w tym rejonie. Szlak, przez rezerwat od strony Łęknicy, zaczyna się od ulicy Wiejskiej i wiedzie w pobliżu licznych meandr rzeczki Skrody, do ruin dawnego młyna „Kucyk” (niem. Kutzig) – naprawdę warto zobaczyć ten naturlany, bogaty krajobraz. Jest to świetna propozycja dla entuzjastów wycieczek rowerowych. Możecie Państwo podziwiać bogactwo drzewostanu, jak również runa leśnego. Rezerwat obfituje też w wiele gatunków zwierzyny leśnej.

Młyn „Kucyk” (Kutschigmühle)

Nad rzeczką Skródą (albo Skrodą), niedaleko jej ujścia do Nysy, znajdowało się w wieku XIX popularne miejsce wypoczynkowe.

Przed II Wojną Światową zajazd (młyn) Kutschig był znanym miejscem wypoczynku. Nysę przekraczano przez most w Sagar lub promem w Biengarten. Młode pary wracające z organizowanych tu wieczorów tanecznych chwaliły sobie szczególnie drogę powrotną – prowadziła ciemnym lasem…
Obecnie trudno jest zlokalizować budynki młyna. Najważniejszymi punktami orientacyjnymi są Skróda, rów młyński i studnia, której resztki są jeszcze widoczne.

Na terenie zajazdu Kutschig znajdował się młyn i restauracja z ogródkiem piwnym oraz parkiem. W nazwie „Kutschig” słychać serbołużyckie słowo „kut” (kąt). Na jednym ze zdjęć widzimy rodzinę Schubert ostatnich właścicieli młyna. Ogródek mógł pomieścić do 600 osób. Podczas szczególnych okazji (przyjęcia zakładowe lub koncerty) wszystkie miejsca bywały zajęte.

Nie wiemy kiedy młyn został zbudowany. Na mapie z 1823 r. zaznaczone są trzy młyny na Skródzie: Schrothammer, Papiermühle i „Kutschiger Mühle”. Duża zapora spiętrzała wodę Skródy i kierowała ją do rowu młyńskiego. W stawie można było się kąpać, popularne były też przejażdżki łódkami. Po I Wojnie Światowej do młynów „Schrothammer” i „Kutschig” doprowadzono energię elektryczną. Nie potrzebowano już energii wodnej i zaporę otwarto. Piękny staw młyński zniknął.

UWAGA: należy surowo przestrzegać zakazów – jest to teren rezerwatu i obszar Natura 2000.

Charakterystyka

Rezerwat „Nad Młyńską Strugą” został założony 15 lipca 1970 roku.

Niezwykle interesujące są ślady, jakie pozostawiły wojska II Armii Wojska Polskiego, które forsowały Nysę Łużycką. Na jednym z buków wyryto napis „19 – IV – 45 BAZIUK front nad Nissą”. W środkowej części rezerwatu napotkać można rów strzelecki i ślady po ziemiance.  Na wielu drzewach widoczne są ślady po pociskach i odłamkach.

W rejonie ruin dawnego młyna i osady „Kucyk” odnaleźć można pozostałości dawnego mostka, nasypu po kolejce wąskotorowej, drogi stokowej, a także podstaw wału Cardana, który przenosił napęd ze spiętrzenia wód na turbinę młyna.

Lokalizacja

Brak możliwości dojazdu do ruin młyna pojazdami spalinowymi – jest to teren rezerwatu

Zalecany dojazd rowerem od ul. Wiejskiej w Łęknicy lub łącznikiem z trasy geoturystycznej „Dawna kopalnia Babina”

Materiały Video

Projekt Afryka Pustków

Video

Kopalnia odkrywkowa geopark Babina

Video

kopalnia babina geościeżka

Video

Zobacz również propozycje wycieczek rowerowych i pieszych

Rowerem:

ŁĘKNICA PRZEZ REZERWAT NAD MŁYŃSKĄ STRUGĄ – DO RUIN DAWNEJ OSADY MŁYNA KUCYK

Skip to content