Geopark – Łuk Mużakowa

Łuk Mużakowski to ciąg wzniesień morenowych rozciągających się od miejscowości Tuplice, Trzebiel i Łęknica po stronie polskiej oraz Weißwasser, Döbern po stronie niemieckiej. W środkowej jest on podzielony doliną rzeki Nysy Łużyckiej, która wyznacza granicę państwową. Morena jest położona w obrębie: niemieckich landów – Saksonii i Brandenburgii oraz województwa lubuskiego w Polsce (powiat żarski).

Łuk Mużakowa powstał w efekcie działalności lądolodu skandynawskiego, z okresu zlodowaceń południowopolskich i środkowopolskich. Posiada on unikalną formę, a jego wewnętrzna budowa cechuje się wychyleniem warstw geologicznych. Wychylone ku powierzchni pokłady węgla brunatnego były eksploatowane w licznych odkrywkowych i podziemnych kopalniach.

Obecnie teren Łuku Mużakowa przedstawia fantastyczny krajobraz polodowcowy i pogórniczy, gdzie możemy obserwować współczesne procesy przemian środowiskowych. Wysokie walory geologiczne, przyrodnicze i środowiskowe obszaru Łuku Mużakowa zadecydowały o objęciu go programem ochrony i promocji dziedzictwa geologicznego w formie geoparku. Geopark Łuk Mużakowa od roku 2011 należy do sieci geoparków europejskich posiadających wsparcie UNESCO. Polska część obszaru podlega prawnej ochronie w formie parku krajobrazowego. Zapraszamy Państwa do zwiedzenia jednego z wielu obiektów turystycznych Geoparku, jakim jest ścieżka geoturystyczna „Dawna kopalnia Babina”.

Charakterystyka

Park Mużakowski to park krajobrazowy z 1. połowy XIX wieku, czołowy przykład europejskiej sztuki ogrodowej tego okresu, a zarazem jedyne w swoim rodzaju połączenie natury i sztuki ogrodniczej. Założył go – na obszarze o powierzchni ponad 700 ha – książę Hermann von Pückler-Muskau. Park położony jest na polsko-niemieckim pograniczu w malowniczej dolinie Nysy Łużyckiej, na odcinku przełomu rzeki przez formacje geologiczne moreny czołowej, zwanej Łuk Mużakowa. Zachodnia część Parku (ok. 200 ha) leży po stronie niemieckiej, na terenie miasta Bad Muskau. Część wschodnia Parku (ok. 500 ha) po stronie polskiej, w Łęknicy. Obie części łączą dwa mosty na Nysie Łużyckiej – Most Podwójny i Most Angielski. Obecnie stroną wschodnią Parku Mużakowskiego zarządza Narodowy Instytut Dziedzictwa, a stroną zachodnią Fundacja „Fürst-Pückler-Park-Bad Muskau”.

Trasa geoturystyczna „Dawna Kopalnia Babina

W okolicach Łęknicy oraz Nowych Czapli przygotowana została trasa geoturystyczna „Dawna Kopalnia Babina” – uznana przez National Geographic, jako jeden z 7 cudów Polski, więc na pewno warto tu zajrzeć.

Trasa geoturystyczna obejmuje najciekawsze elementy wieloletniej historii górniczej okolic Łęknicy, gdzie do lat 70. ubiegłego wieku istniała kopalnia „Babina”. Ścieżka o długości 4 km jest częścią Geoparku Łuk Mużakowa. Trasa pieszo-rowerowa została oznakowana po polsku i po niemiecku. Łuk Mużakowa to najlepiej zachowana morena czołowa na świecie, której bogactwem naturalnym są płytko zalegający węgiel brunatny, gliny ceramiczne oraz piasek kwarcowy, eksploatowane przez człowieka przez około 160 lat.

W wyniku długotrwałej działalności górniczej na tym terenie powstało pojezierze antropogeniczne z ponad 100 zbiornikami wodnymi różniącymi się barwą, chemizmem i kształtem. Pojezierze to jest unikatowe w skali kraju. Oprócz poeksploatacyjnych zbiorników wodnych można także zobaczyć inne ciekawe utwory tych terenów, jak profile oraz bieg wychodni węgla brunatnego, żelaziste źródełka, z których wytracają się naskorupienia, czy też niespotykane formy erozyjne w obrębie utworów zwałów pokopalnianych.

Jedną z nowych atrakcji trasy jest drewniana wieża widokowa o wysokości 24m przy zbiorniku Afryka – prezentująca wspaniałą panoramę.

http://www.lipinki.zielonagora.lasy.gov.pl/sciezka-geoturystyczna

Trasa geoturystyczna „Dawna kopalnia Babina”
(Łęknica, Nowe Czaple)
Dystans – 5,8 km

Parkingi

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Materiały Video

Kopalnia odkrywkowa geopark Babina

Video

kopalnia babina geościeżka

Video

Projekt Afryka Pustków

Video

Czym zachwyca Łęknica ? Film promocyjny

Video

Zobacz również propozycje wycieczek rowerowych i pieszych:

Skip to content