top
logo
Odsłon : 2698605

Naszą witrynę przegląda teraz 240 gości 

leknica.pl qr-link

leknicaqrlink

Statystyka

logo2


Start Turystyka Parki, formy ochrony przyrody Park Mużakowski Charakterystyka Parku Mużakowskiego
Charakterystyka Parku Mużakowskiego PDF Drukuj Email
piątek, 17 kwietnia 2009 18:14
Drzewamin
Charakterystyka: Położenie, Czasy współczesne, Twórcy parku

Położenie

Obecnie Park Mużakowski jest położony po obu stronach polsko-niemieckiej granicy. Zachodnia część parku z ośrodkiem rezydencjonalnym leży po stronie niemieckiej na terenie miasta Bad Muskau. Wschodnia część leży po stronie polskiej na terenie miasta Łęknica. Powierzchnia całego założenia wynosi 728 ha, części zachodniej 206 ha, części wschodniej 522 ha.

Park imponuje mistrzowskim wykorzystaniem naturalnych walorów terenu. Położony w malowniczej dolinie Nysy Łużyckiej, na odcinku przełomu rzeki przez formacje geologiczne moreny czołowej zwanej Łukiem Mużakowskim. Ukształtowanie terenu, dolina rozszerzająca się w tym miejscu do 1,5km i wznoszące się po obu stronach rzeki tarasy o wysokości względnej dochodzącej do 60 m., stały się podstawą założonego tutaj parku. Pückler stworzył genialną i doskonale przemyślaną kompozycję - galerię obrazów utkaną z elementów pejzażu i zastanych wartości terenu - jego ukształtowania, starych dębów, naturalnych jeziorek i cieków wodnych, w którą umiejętnie wpisał elementy architektoniczne.

Twórcy

Autorem idei i twórcą układu kompozycyjnego parku był sam Pückler, jednak w tworzeniu tego dzieła wzięli udział, jako doradcy, również wybitni planiści i architekci: C.F. Schinkel, P.J. Lenne, J.A. Repton, Stałym współpracownikiem i kierownikiem prac parkowych był Jacob Heinrich Rehder.

 

Film promocyjny o Parku Mużakowskim

Czasy współczesne

W obu częściach parku prowadzone są prace konserwatorskie, których celem jest odtworzenie układu kompozycyjnego. Jedną z podstawowych zasad rewaloryzacji jest przywrócenie integralności przestrzennej obu części parku. Rewaloryzacja polskiej części parku prowadzona jest przez Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Warszawie, a części niemieckiej przez Fundację Księcia Pücklera - Park Bad Muskau. Współpraca tych dwóch instytucji jest jedynym przykładem ścisłej współpracy dwóch państw na rzecz ochrony dziedzictwa i konserwacji krajobrazu kulturowego.

W 1999 roku Ośrodkowi i Fundacji przyznano honorową nagrodę UNESCO im. Meliny Mercouri za Ochronę krajobrazu historycznego parku, a w roku 2002 nagrodę Europejskiej Fundacji Kultury "Pro Europa".

2 lipca 2004 roku Park został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, jako arcydzieło geniuszu ludzkiego, wyjątkowy przykład europejskiego parku krajobrazowego, który wywarł ogromny wpływ na europejską szutkę ogrodową i wyznaczył nowe tendencje w rozwoju architektury krajobrazu.

W latach 2005-2006 Park uczestniczył w europejskim programie Kultura 2000 "Moje miejsce", w ramach którego organizowane były imprezy kulturalne mające na celu integrację lokalnej ludności z zabytkowym parkiem.

 

Poprawiony: środa, 31 października 2012 14:48
 

bottom
top

Nasze strony WWW

Nowości

Popularne

Archiwum


bottom