top
logo
Odsłon : 2699071

Naszą witrynę przegląda teraz 80 gości 

leknica.pl qr-link

leknicaqrlink

Statystyka

logo2


Start Info Charakterystyka
Charakterystyka PDF Drukuj Email
wtorek, 22 lipca 2008 09:23
Spis treści
Charakterystyka
Galeria Park Mużakowski
Galeria Rezerwat nad Młyńską Strugą
Galeria Geopark Łuk Mużakowa
Wszystkie strony

Charakterystyka

Miasto Łęknica leży nad rzeką Nysą Łużycką przy granicy Polski i Niemiec. W bezpośrednim sąsiedztwie po niemieckiej stronie leży miasto Bad Muskau. Ogólna powierzchnia miasta wynosi 16,4 km2 z czego 10,9 km2 stanowią Park Mużakowski i las. Miasto zamieszkuje 2826 mieszkańców. Łęknica po roku 1989 nabrała znaczenia, jako ośrodek handlowo-usługowo-turystyczny związany z obsługą ruchu turystycznego między Polską i Niemcami z racji znajdującego się tu przejścia granicznego. Przy przejściu granicznym powstał jeden z największych bazarów handlowych w Europie. Na targowisku znajduje się około 950 punktów handlowych zatrudniających około 1000 osób. Główne dochody miasta to opłaty targowe z targowiska przy przejściu granicznym.

DZIĘKI TYM DOCHODOM MIASTO W OSTATNIM OKRESIE WYKONAŁO NASTĘPUJĄCE INWESTYCJE:

 • wybudowano salę gimnastyczną,
 • wybudowano dom przedpogrzebowy,
 • wybudowano 3 budynki mieszkalne wielorodzinne o łącznej ilości 84 mieszkań,
 • zmodernizowano drogi w mieście,
 • zmodernizowano i wykonano oświetlenie uliczne,
 • telefonizacja miasta (centrala automatyczna),
 • wymieniono część sieci wodociągowej i kanalizacyjnej pod oczyszczalnią ścieków,
 • wybudowano oczyszczalnię ścieków,
 • wybudowano komisariat policji,
 • wybudowano składowisko nieczystości stałych,
 • rozbudowano bazę oświatową,
 • wybudowano 3 budynki socjalne (24 mieszkania),
 • wybudowano remizę strażacką,
 • wybudowano stację uzdatniania wody,
 • wybudowano ścieżki rowerowe,
 • zmodernizowano obiekty użyteczności publicznej i obiekty sportowe,

Miasto w przyszłej działalności i rozwoju funkcji turystyczno-usługowej pragnie maksymalnie wykorzystać swe położenie przygraniczne jak również znajdujący się tu zabytkowy Park Mużakowski. W pierwszej kolejności widzi się potrzebę poprawy działalności w zakresie ochrony środowiska i poprawę infrastruktury technicznej miasta. Bardzo ważnym i dostrzegalnym problemem miasta jest stworzenie bazy noclegowej dla potrzeb turystyki oraz infrastruktury dla potrzeb turystyki (stworzenie bazy noclegowej oraz zwiększenie dostępności Nysy Łużyckiej i części Parku Krajobrazowego "Łuk Mużakowa", zwłaszcza "pojezierza antropogenicznego").

DZIAŁANIA NA PRZYSZŁOŚĆ TO:

 • zagospodarowanie obiektów i terenów poprzemysłowych po zlikwidowanych zakładach,

 • inwestycje poprawiające dostępność turystyczną miasta (infrastruktura dla turystyki wodnej na Nysie Łużyckiej, stworzenie schroniska turystycznego, budowa ścieżek rowerowych i pieszych oraz infrastruktury sportowej).

OFERTY DO ZAINWESTOWANIA I ZAGOSPODAROWANIA:

 • 6 działek budowlanych pod zabudowę techniczno-produkcyjną na terenie zlikwidowanej huty szkła (łączna powierzchnia 2,22 ha),

 • dzierżawa byłej wieży ciśnień pod zabudowę techniczno-produkcyjną na terenie zlikwidowanej huty szkła,

 • działki na "Osiedlu Łużyckim" pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Galeria wybranych miejsc w Łęknicy:


 

 


 

 


 

Poprawiony: piątek, 20 kwietnia 2012 13:18
 

bottom
top

Nasze strony WWW

Nowości

Popularne

Archiwum


bottom