Działania transgraniczne w ramach Święta Parku Mużakowskiego Drukuj
piątek, 06 kwietnia 2018 06:59

Dnia 14 marca 2018r. podczas posiedzenia Komitetu Sterującego Funduszem Małych Projektów INTERREG Polska- Saksonia 2014-2022 podjęto decyzję o dofinansowaniu projektu pn. „Działania transgraniczne w ramach Święta Parku Mużakowskiego”, numer wniosku ERN-PL-18.02.26-497.
W związku z tym w dniu dzisiejszym odbyło się oficjalne spotkanie partnerskie przedstawicieli miast Łęknicy i Bad Muskau, podczas którego omówione zostały szczegóły dotyczące realizacji projektu oraz rozdzielone zostały zadania pomiędzy poszczególnych partnerów projektu.

Am 14. März 2018 bei der Sitzung des Lenkungsausschusses des Kleinprojektfonds INTERREG Polen-Sachsen 2014-2022 wurde eine Entscheidung über Erteilung der Fördermittel für das Projekt "Grenzüberschreitende Aktivitäten im Rahmen des Festes des Muskauer Parks „ getroffen Anmeldenummer ERN-PL-18.02.26-497 .
Daher fand heute ein offizielles Partnertreffen der Vertreter der Städte Łęknica und Bad Muskau statt, bei dem Details der Projektdurchführung besprochen und die Aufgaben zwischen den einzelnen Projektpartnern getrennt wurden.

 

Poprawiony: piątek, 06 kwietnia 2018 07:10