Zmiany w stawkach czynszów Drukuj
poniedziałek, 29 grudnia 2014 12:52

articles

ZARZĄDZENIE NR 11.2014

Burmistrza Łęknicy

z dnia 17 grudnia 2014 r.

w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest Gmina Łęknica.