top
logo
Odsłon : 1306438

Naszą witrynę przegląda teraz 62 gości 

leknica.pl qr-link

leknicaqrlink

Statystyka

logo2


Start
Serwis internetowy leknica.pl - strona startowa
Informacje na temat założeń Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 oraz działalności Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka” PDF Drukuj Email
czwartek, 29 września 2016 11:27

Więcej…

20 maja 2016 roku w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka” podpisało „Umowę o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność”. Na realizację LSR otrzymaliśmy wsparcie w wysokości:

 • realizacja operacji w ramach LSR – 7 600 000,00 zł;

 • wdrażanie projektów współpracy – 152 000,00 zł;

 • funkcjonowanie LGD – 1 757 500 zł.

Realizacja LSR będzie trwała do 31 grudnia 2023 roku.

Celami głównymi naszej Lokalnej Strategii Rozwoju są:

 1. Tworzenie warunków dla zrównoważonego rozwoju obszaru LGD.

 2. Wzmocnienie konkurencyjności gospodarczej obszaru LGD.

 3. Wzrost inicjatyw ukierunkowanych na turystykę i dziedzictwo lokalne.

Pierwsze nabory wniosków w ramach wsparcia realizacji w ramach LSR planowane są na grudzień 2016 roku. W ramach wsparcia osób, które będą chciały starać się o uzyskanie dofinansowania na realizację swoich przedsięwzięć, w każdej gminie członkowskiej będziemy organizować spotkania informacyjne w zakresie warunków i zasad udzielania pomocy oraz przygotowania dokumentacji aplikacyjnej.

W ramach wdrażania projektów współpracy mamy zaplanowane dwa projekty:

 • Młodzieżowa Akademia Komunikacji – projekt międzynarodowy, w którym weźmie udział 10 partnerskich grup, w tym 9 LGD z Polski i 1 LGD z Czech. Projekt ten będzie skierowany do młodzieży gimnazjalnej, która dostanie możliwość wzięcia udziału w warsztatach dziennikarskich, gdzie pozna podstawy dziennikarstwa w dziedzinie gromadzenia i prezentacji informacji filmowej, audycji radiowych oraz form multimedialnych  w różnych postaciach.

 • PolskieTrasy.pl – projekt regionalny (krajowy), w którym weźmie udział 11 LGD. Projekt ten zakłada stworzenie aplikacji mobilnej ukazującej atrakcje turystyczne obszaru wszystkich grup partnerskich.

Oba projekty będą zrealizowane do końca 2018 roku. Obecnie trwają prace przygotowawcze, które pozwolą grupom partnerskim na złożenie wniosków o przyznanie pomocy na realizację powyższych projektów.

Treść Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 oraz wszystkie dokumenty związane z jej realizacją są zamieszczone na stronie internetowej LGD www.grupaluzycka.pl.

 

Więcej informacji na temat założeń LSR oraz działalności LGD można znaleźć na naszej stronie internetowej, a także uzyskać bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia w Lubsku, ul. Kopernika 19 lub pod numerem telefonu 68 457 61 50. Serdecznie zapraszamy!

 
Informacje na temat warunków i zasad udzielania pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014–2020 PDF Drukuj Email
czwartek, 29 września 2016 11:22

Więcej…

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka” pierwsze nabory wniosków będzie ogłaszało w zakresie realizacji:

 • celu ogólnego 1 – Tworzenie warunków dla zrównoważonego rozwoju obszaru LGD:

  • przedsięwzięcia dotyczące infrastruktury rekreacyjnej i kulturowej – limit środków 1 000 000,00 zł;

  • poprawa estetyki przestrzeni publicznej – limit środków 150 000,00 zł;

 • celu ogólnego 2 – Wzmocnienie konkurencyjności gospodarczej obszaru LGD:

  • zwiększanie liczby podmiotów gospodarczych na obszarze LGD – limit środków 960 000,00 zł;

  • rozwój lokalnej przedsiębiorczości – limit środków 810 000,00 zł;

  • utrzymanie miejsc pracy – limit środków 75 000,00 zł;

 • celu ogólnego 3 – Wzrost inicjatyw ukierunkowanych na turystykę i dziedzictwo lokalne:

  • przedsięwzięcia dotyczące infrastruktury turystycznej – limit środków 100 000,00 zł.

Planowany termin naboru wniosków to grudzień 2016 roku.

Udostępnione przez ARiMR formularze wniosków o przyznanie pomocy, umów oraz wniosków o płatność dostępne są na stronie internetowej LGD www.grupaluzycka.pl, w zakładce WZORY DOKUMENTÓW.

Szczegóły dotyczące warunków i zasad udzielania pomocy zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Zostały również zapisane w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 oraz Procedurze oceny i wyboru operacji w ramach LSR. W związku z wejściem w życie 3 września br. rozporządzenia zmieniającego powyższe rozporządzenie trwają prace nad dostosowaniem wewnętrznych dokumentów LGD do obowiązujących przepisów.

Więcej informacji na temat możliwości uzyskania dofinansowania można uzyskać w biurze Stowarzyszenia w Lubsku, ul. Kopernika 19 lub pod numerem telefonu 68 457 61 50.

 
Burmistrz zaprasza Miekszańców Łęknicy na spotkanie PDF Drukuj Email
środa, 28 września 2016 12:04

Spotkanie Burmistrz miasta Łęknica-1

Poprawiony: środa, 28 września 2016 12:14
 
Jabłoniowy zawrót głowy 2016 PDF Drukuj Email
wtorek, 13 września 2016 13:04

Zapraszamy Państwa na cykliczną imprezę:

Kiermasz Roślin i Owoców - "Jabłoniowy zawrót głowy"

1 października 2016, początek od godziny 11:00

 

Jabłoniowy zawrót głowy - PL

Wskazówki: lokalizacja imprezy, miejsca parkingowe

Dojazd na parking przy ul. Wybrzeżnej, po zostawieniu samochodu, przemieszczamy się dalej pieszo lub bryczką – kierując się ulicą Wybrzeżną przekraczamy skrzyżowanie z ul. Hutniczą – następnie po ok 500m mijamy Wiadukt (wejście do Parku Mużakowskiego) kierujemy się dalej prosto (widać już będzie ogrodzenie szkółki).

Miejsce wydarzenia - Szkółka w Parku Mużakowskim GPS: 51.549121, 14.742346

wskazówki dojazdu i dojścia do szkółki w parku mużakowskim

Die Deutsche Version -  Artikeltitel anklicken

Poprawiony: czwartek, 15 września 2016 11:30
 
ŚCIEŻKA GEOTURYSTYCZNA jednym z 7 CUDÓW POLSKI PDF Drukuj Email
czwartek, 01 września 2016 11:18

nomultithumb

Zakończyła się 6 edycja plebiscytu „7 nowych cudów Polski", który odbywał się na łamach miesięcznika National GeographicTraveler.
W czołowej siódemce znalazły się dwa miejsca nominowane z województwa lubuskiego. Na trzecim miejscu listy uplasował się Szlak Drewnianych Kościołów Rejonu Kozła (Klępsk, Chlastawa i Kosieczyn), a na 7 miejscu ścieżka geoturystyczna „Dawna Kopalnia Babina" w Łęknicy.
 
Nominowane były i udział w plebiscycie brały 32 miejsca z całej Polski. Zwycięzcą 6 edycji okazało się Planetarium EC1 z Łodzi. Wręczenie certyfikatów dla „7 nowych cudów Polski" odbędzie się podczas Międzynarodowych Targów Turystycznych World Travel Show, które odbędą się w dniach 14-16.10.2016 w Międzynarodowym Centrum Targowo-Kongresowym PTAK Warsaw Expo w Nadarzynie koło Warszawy.
 
Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom i instytucjom, które zaangażowały się w plebiscyt i głosowały na ścieżkę geoturystyczna „Dawna kopalnia Babina". Fakt znalezienia się naszej atrakcji na tej prestiżowej liście, jest wielkim sukcesem i wspaniałą promocją Światowego Geoparku UNESCO Łuk Mużakowa i Łęknicy.

 


 

gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1   

 

Poprawiony: czwartek, 01 września 2016 11:46
 
Polsko-niemieckie rozmowy o współpracy PDF Drukuj Email
środa, 24 sierpnia 2016 11:49

W niezwykłych okolicznościach przyrody, w sercu perły lubuskiego pogranicza – Parku Mużakowskim odbyły się polsko-niemieckie rozmowy o współpracy. Stronę polską reprezentowali: marszałek Elżbieta Anna Polak oraz przewodniczący sejmiku Czesław Fiedorowicz, a stronę niemiecką premier Saksonii Stanislaw Tillich, który odebrał odznakę Zasłużony dla Województwa Lubuskiego. Gościem spotkania była także Prof. Monika Grütters, Federalna Minister ds. Kultury i Mediów, która z premierem Saksonii podpisała umowę o finansowaniu Fundacji „Księcia-Pücklera-Park Bad Muskau".


Polsko-niemieckie rozmowy dotyczyły współpracy pomiędzy województwem lubuskim a Saksonią. Premier Tillich podkreślał, że Saksonia w ogromnej mierze i w sporym zakresie współpracuje z Dolnym Śląskiem. To bowiem te dwa regiony mają wspólny program trans graniczny EWT Interreg Polska-Saksonia. Saksonia współpracuje także z jedną gminą województwa lubuskiego. - Mamy propozycję współpracy w wielu obszarach. Oczywiście wiodącym obszarem współpracy jest Park Mużakowski. Niedawno odbywało się tutaj Święto Województwa Lubuskiego. Bardzo żałuję, że nie udało się Panu Premierowi uczestniczyć w tych wydarzeniach. Mam nadzieję, że będą jeszcze okazje, bo będziemy wspólnie realizować projekt w zakresie promocji turystycznej Parku Mużakowskiego. Będzie on finansowany ze środków unijnych, z regionalnego programu. W ramach tego projektu powstanie centrum usług turystycznych w Łęknicy. Będzie to projekt realizowany w partnerstwie z władzami gminy – wyjaśniła marszałek Elżbieta Anna Polak.
Uczestniczący w spotkaniu przewodniczący sejmiku Czesław Fiedorowicz podkreślał, że Park Mużakowski to prawdziwy symbol współpracy na pograniczu i perła, którą warto pokazać Europie.
Marszałek zaproponowała także współpracę na płaszczyźnie muzycznej. Chodzi mianowicie o promocję regionu lubuskiego poprzez koncert zielonogórskich filharmoników w Dreźnie. - Kultura niesie za sobą tak duże możliwości, że warto zacząć od tej płaszczyzny.
Po zakończeniu spotkania do marszałek Polak oraz premiera Tillicha dołączyła także Prof. Monika Grütters, Federalna Minister ds. Kultury i Mediów. Podczas wspólnej wycieczki rowerowej po Parku Mużakowskim marszałek opowiedziała o prowadzonej w naszym regionie kampanii promującej lubuskie parki. - Prowadzimy taką kampanię ZaParkuj w Lubuskiem, dlatego w tym roku z okazji wpisania Geoparku na listę UNESCO obchodziliśmy tutaj, na pograniczu święto województwa. A dziś wystawa pokazująca piękno parku, w którym jesteśmy jest we Wrocławiu – Europejskiej Stolicy Kultury. A już pierwszego września pokażemy ją na festiwalu regionów we Lwowie – wyjaśniła. – Park to bardzo dobry przykład dobrych stosunków kulturalnych. To jest coś więcej niż tylko osie widokowe, to są osie emocjonalne. Czasami kultura właśnie jest w tych miejscach, gdzie polityka ma trudniej - mówiła minister, która przybyła do Bad Muskau w celu podpisania umowy na dalsze finansowanie Fundacji „Księcia-Pücklera-Park Bad Muskau". - Ponieważ to region lubuski jest w bardzo dużym zakresie beneficjentem tej umowy, ja ze swojej strony deklaruję zaangażowanie i wsparcie w rozwój naszego wspólnego projektu w odradzenie tradycji i dziedzictwa całego Parku Mużakowskiego. Mamy tutaj w jednej gminie dwa obiekty wpisane na listę UNESCO. Już dziś świat nam zazdrości, a dziś mogliśmy się sami przekonać jak to miejsce kwitnie – zakończyła marszałek i zaprosiła premiera i panią minister do odwiedzenia lubuskiego szlaku wina i miodu.
Premier Tillich zasłużony dla Lubuskiego
Podczas spotkania premier Saksonii Stanislaw Tilich oebrał z rąk marszałek Elżbiety Anny Polak oraz przewoniczącego sejmiku Czesława Fiedorowicza odznakę Zasłużony dla Województwa Lubuskiego.
Stanislaw Tillich jest niemieckim politykiem, Serbołużyczaninen, Premierem Kraju Związkowego Saksonia. Aktualnie pełni funkcję przewodniczącego drugiej Izby Parlamentu Republiki Federalnej Niemiec – Bundesratu. Jest pierwszym premierem landu niemieckiego, który zna język polski. Swoją aktywną postawą przyczynia się do intensyfikacji dialogu lubusko-saksońskiego, a także do rozwoju polsko-niemieckiego pogranicza, traktując nasze relacje jako priorytetowe.

 

gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1  

 

Zdjęcia archiwum NID


 

Opracowane na podstawie artykułu Marzeny Toczek „ Polsko-niemieckie rozmowy o współpracy" :

http://lubuskie.pl/news/19361/16/Polsko-niemieckie-rozmowy-o-wspolpracy/

Poprawiony: środa, 24 sierpnia 2016 11:55
 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 8 z 22

bottom
top

Nasze strony WWW

Nowości

Popularne

Archiwum


bottom