top
logo
Odsłon : 2331672

Naszą witrynę przegląda teraz 78 gości 

leknica.pl qr-link

leknicaqrlink

Statystyka

logo2


Start
Zmiana nazw ulic w Łęknicy - zarządzenie oraz ankieta PDF Drukuj Email
czwartek, 13 kwietnia 2017 11:30

ZARZĄDZENIE Nr 276.2017  BURMISTRZA ŁĘKNICY  z dnia 13 kwietnia 2017r.

w sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazw ulic położonych na terenie gminy Łęknica

Na podstawie art. 5a i 31 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 poz. 446 z późn. zm.)

oraz § 2 i 3 uchwały Nr XXXVII.263.2014 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Łęknica zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przedmiotem konsultacji społecznych jest zebranie od uczestników konsultacji propozycji nowych nazw dla obecnych ulic Hanki Sawickiej i XX-lecia w gminie Łęknica.
2. Konsultacje społeczne skierowane są do mieszkańców gminy Łęknica.
3. Konsultacje społeczne będą przeprowadzane w dniach od 14 kwietnia 2017r. do 12 maja 2017r.
4. Konsultacje społeczne mają formę pisemnych lub elektronicznych badań ankietowych, wzór ankiety stanowi załącznik
do niniejszego zarządzenia i będzie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łęknicy oraz w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Łęknicy.

Wypełnione ankiety należy składać w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Łęknicy, ul. Żurawska 1

lub w formie elektronicznej (skan ankiety) na adres poczty: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
§ 2. 1. Wyniki konsultacji zostaną opracowane w formie pisemnej informacji Burmistrza i przedstawione Radzie Miejskiej w Łęknicy.
2. Informacja o wynikach konsultacji społecznych opublikowana zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łęknicy.

§ 3. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych podaje się do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łęknicy, na stronie internetowej gminy Łęknica oraz przez rozplakatowanie na terenie gminy.
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Łęknicy
Piotr Kuliniak

Załącznik z ankietą do pobrania na stronie BIP

Poprawiony: czwartek, 13 kwietnia 2017 11:36
 

bottom
top

Nasze strony WWW

Nowości

Popularne

Archiwum


bottom