top
logo
Odsłon : 2331542

Naszą witrynę przegląda teraz 92 gości 

leknica.pl qr-link

leknicaqrlink

Statystyka

logo2


Start
Przygoda z Nysą – etap IV PDF Drukuj Email
środa, 15 lutego 2017 14:33

Przygoda z Nysą - promocja str1

 

 

Przygoda z Nysą – etap IV Projekt „Przygoda z Nysą” został doceniony już po raz czwarty, a Gmina Łęknica jako Partner Projektu wraz z pozostałymi partnerami, będzie na liście beneficjentów projektów zatwierdzonych do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Interreg Polska - Saksonia 2014 – 2020. Projekt realizowany będzie w partnerstwie z Gminą Zgorzelec, Powiatem Goerlitz, Gminą Krauschwitz, Kulturinsel Einsiedel, Powiatem Żary, Gminą Łęknica, Miastem Zgorzelec, Gminą Pieńsk oraz Nadleśnictwem Lipinki. Naczelną ideą projektu jest wzrost atrakcyjności turystycznej pogranicza polsko – niemieckiego, która wpłynie na poprawę wizerunku obszaru przygranicznego a także przyczyni się do podniesienia jakości istniejącej bazy rekreacyjno – turystycznej, z której będą mogli korzystać zarówno mieszkańcy jak i turyści.

Całkowita wartość projektu szacowana jest na ponad 3 mln Euro przy czym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej to 2,6 mln Euro - wartość projektu po stronie Gminy Łęknica wynosi ok. 560 tys. Euro tj. ponad 2 300 000,00 PLN. 

Przygoda z Nysą - promocja str2

Realizacja projektu potrwa od 1 stycznia 2017 roku do 1 stycznia 2019 roku. Gmina Łęknica poprzez zaadaptowanie pomieszczeń budynku ośrodka kultury, stworzy zupełnie nowy obiekt turystyczny, w którym znajdą się m.in. punkt informacji turystycznej, sala wystawowa, sale ekspozycyjne, sale konferencyjne i miejsca noclegowe dla turystów. Zakres projektu w Gminie Łęknica obejmie adaptację pomieszczeń budynku OKSiR w Łęknicy na: 1) punkt informacji turystycznej i obsługi ruchu turystycznego (Punkt stanowić będzie miejsce, w którym turyści zwiedzający obszar przygraniczny będą mogli uzyskać aktualną informację w zakresie oferty turystycznej obszaru), 2) salę ekspozycyjną dużą (Ekspozycja z wykorzystaniem multimediów i prezentacji tradycyjnych będzie dotyczyć Parku Krajobrazowego Łuk Mużakowa jako pierwszego w Polsce Geoparku, formy o charakterze transgranicznym. 3) salę ekspozycyjną małą (Funkcja sali ekspozycyjnej o stałej tematyce dotyczącej Parku Mużakowskiego) 4) salę konferencyjną dużą z tarasem (Utworzenie sali konferencyjnej służącej promocji turystyki w obszarze Łuku Mużakowa, Parku Mużakowskiego oraz na pozostałych obszarach objętych projektem Przygoda z Nysą. Sala zostanie wyposażona w projektor multimedialny wraz z ekranem i nagłośnieniem. Pozwoli to na prezentowanie krótkich filmów o Parku Mużakowskim, Łuku Mużakowa oraz innych filmów promocyjnych przygotowanych przez partnerów projektu Przygoda z Nysą. 5) salę konferencyjną małą z zapleczem (sala zostanie przeznaczona na cele warsztatowe - w czasie wydarzeń turystycznych oraz zielonych szkół zainteresowanych np. Łukiem Mużakowa. W przypadku konferencji i innych imprez na sali dużej będzie pełnić funkcję cateringową.) 6) Pokoje noclegowe z zapleczem (Adaptacja poddasza budynku Belwederu na miejsca noclegowe o podstawowym standardzie dla turystów (zielone szkoły, organizacje pożyku publicznego). W tej edycji, partnerzy projektu będą pracowali również nad stworzeniem dwujęzycznej e-platformy dla projektu Przygoda z Nysą, która umożliwi i ułatwi mieszkańcom i turystom dostęp do informacji na temat miejsc atrakcyjnych turystycznie. Nasi partnerzy zadbają o to, aby uatrakcyjnić i wzbogacić polsko – niemieckie pogranicze w nowe turystyczno – rekreacyjne obiekty. Gmina Krauschwitz zajmie się rewitalizacją starego stadionu w Krauschwitz, gdzie powstanie wieża i grota skalna, międzypokoleniowy park rekreacyjny oraz - co powinno ucieszyć najmłodszych mieszkańców pogranicza – wspinaczkowy krajobraz dla dzieci a także mały plac zabaw. Kulturinsel zaś wzbogaci swój park przygody o nowy obiekt w postaci Camery Obscura wraz z miejscami odpoczynku. Po polskiej stronie, Powiat Żary przebuduje ciąg pieszo – rowerowy, a także wykona pomosty rekreacyjne połączone z ciągiem pieszo – rowerowym oraz nowe elementy małej infrastruktury turystycznej. Gmina Łęknica poprzez zaadaptowanie pomieszczeń budynku ośrodka kultury, stworzy zupełnie nowy obiekt turystyczny, w którym znajdą się m.in. punkt informacji turystycznej, sala wystawowa, sale ekspozycyjne, sale konferencyjne. Miasto Zgorzelec zadba o wykonanie stacji naprawczej dla rowerów. Gmina Pieńsk natomiast zajmie się rewitalizacją zabytkowego parku miejskiego dzięki czemu powstanie tutaj m.in. nowy pomost drewniany, mała infrastruktura turystyczna, siłownia zewnętrzna czy mały skatepark. Nadleśnictwo Lipinki zaś wybuduje szlak rowerowy oraz stworzy miejsca odpoczynku dla turystów. Na terenie Gminy Zgorzelec zostanie wyasfaltowana ścieżka rowerowa Koźlice – Radomierzyce i w Jędrzychowicach. Powstanie również nowa mała infrastruktura turystyczna w postaci wiat wraz z ich wyposażeniem. Projekt „Przygoda z Nysą – zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko – niemieckiego – etap IV” jest kontynuacją trzech poprzednich etapów. Realizacja czwartego etapu w znacznym stopniu wpłynie na wzrost atrakcyjności terenu przygranicznego ale również przyczyni się do zacieśniania dobrosąsiedzkich kontaktów ze społecznością po niemieckiej stronie granicy, co w szerszej perspektywie pozwoli na wyrównanie poziomu życia mieszkańców Polski i Saksonii.

Przygoda z Nysą - promocja str3

Poprawiony: środa, 15 lutego 2017 14:41
 

bottom
top

Nasze strony WWW

Nowości

Popularne

Archiwum


bottom