top
logo
Odsłon : 2319141

Naszą witrynę przegląda teraz 53 gości 

leknica.pl qr-link

leknicaqrlink

Statystyka

logo2


Start
Informacje na temat założeń Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 oraz działalności Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka” PDF Drukuj Email
czwartek, 29 września 2016 11:27

lgdlogo1

20 maja 2016 roku w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka” podpisało „Umowę o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność”. Na realizację LSR otrzymaliśmy wsparcie w wysokości:

  • realizacja operacji w ramach LSR – 7 600 000,00 zł;

  • wdrażanie projektów współpracy – 152 000,00 zł;

  • funkcjonowanie LGD – 1 757 500 zł.

Realizacja LSR będzie trwała do 31 grudnia 2023 roku.

Celami głównymi naszej Lokalnej Strategii Rozwoju są:

  1. Tworzenie warunków dla zrównoważonego rozwoju obszaru LGD.

  2. Wzmocnienie konkurencyjności gospodarczej obszaru LGD.

  3. Wzrost inicjatyw ukierunkowanych na turystykę i dziedzictwo lokalne.

Pierwsze nabory wniosków w ramach wsparcia realizacji w ramach LSR planowane są na grudzień 2016 roku. W ramach wsparcia osób, które będą chciały starać się o uzyskanie dofinansowania na realizację swoich przedsięwzięć, w każdej gminie członkowskiej będziemy organizować spotkania informacyjne w zakresie warunków i zasad udzielania pomocy oraz przygotowania dokumentacji aplikacyjnej.

W ramach wdrażania projektów współpracy mamy zaplanowane dwa projekty:

  • Młodzieżowa Akademia Komunikacji – projekt międzynarodowy, w którym weźmie udział 10 partnerskich grup, w tym 9 LGD z Polski i 1 LGD z Czech. Projekt ten będzie skierowany do młodzieży gimnazjalnej, która dostanie możliwość wzięcia udziału w warsztatach dziennikarskich, gdzie pozna podstawy dziennikarstwa w dziedzinie gromadzenia i prezentacji informacji filmowej, audycji radiowych oraz form multimedialnych  w różnych postaciach.

  • PolskieTrasy.pl – projekt regionalny (krajowy), w którym weźmie udział 11 LGD. Projekt ten zakłada stworzenie aplikacji mobilnej ukazującej atrakcje turystyczne obszaru wszystkich grup partnerskich.

Oba projekty będą zrealizowane do końca 2018 roku. Obecnie trwają prace przygotowawcze, które pozwolą grupom partnerskim na złożenie wniosków o przyznanie pomocy na realizację powyższych projektów.

Treść Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 oraz wszystkie dokumenty związane z jej realizacją są zamieszczone na stronie internetowej LGD www.grupaluzycka.pl.

 

Więcej informacji na temat założeń LSR oraz działalności LGD można znaleźć na naszej stronie internetowej, a także uzyskać bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia w Lubsku, ul. Kopernika 19 lub pod numerem telefonu 68 457 61 50. Serdecznie zapraszamy!

 

bottom
top

Nasze strony WWW

Nowości

Popularne

Archiwum


bottom