top
logo
Odsłon : 2331539

Naszą witrynę przegląda teraz 85 gości 

leknica.pl qr-link

leknicaqrlink

Statystyka

logo2


Start
Informacje na temat warunków i zasad udzielania pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014–2020 PDF Drukuj Email
czwartek, 29 września 2016 11:22

lgdlogo1

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka” pierwsze nabory wniosków będzie ogłaszało w zakresie realizacji:

 • celu ogólnego 1 – Tworzenie warunków dla zrównoważonego rozwoju obszaru LGD:

  • przedsięwzięcia dotyczące infrastruktury rekreacyjnej i kulturowej – limit środków 1 000 000,00 zł;

  • poprawa estetyki przestrzeni publicznej – limit środków 150 000,00 zł;

 • celu ogólnego 2 – Wzmocnienie konkurencyjności gospodarczej obszaru LGD:

  • zwiększanie liczby podmiotów gospodarczych na obszarze LGD – limit środków 960 000,00 zł;

  • rozwój lokalnej przedsiębiorczości – limit środków 810 000,00 zł;

  • utrzymanie miejsc pracy – limit środków 75 000,00 zł;

 • celu ogólnego 3 – Wzrost inicjatyw ukierunkowanych na turystykę i dziedzictwo lokalne:

  • przedsięwzięcia dotyczące infrastruktury turystycznej – limit środków 100 000,00 zł.

Planowany termin naboru wniosków to grudzień 2016 roku.

Udostępnione przez ARiMR formularze wniosków o przyznanie pomocy, umów oraz wniosków o płatność dostępne są na stronie internetowej LGD www.grupaluzycka.pl, w zakładce WZORY DOKUMENTÓW.

Szczegóły dotyczące warunków i zasad udzielania pomocy zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Zostały również zapisane w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 oraz Procedurze oceny i wyboru operacji w ramach LSR. W związku z wejściem w życie 3 września br. rozporządzenia zmieniającego powyższe rozporządzenie trwają prace nad dostosowaniem wewnętrznych dokumentów LGD do obowiązujących przepisów.

Więcej informacji na temat możliwości uzyskania dofinansowania można uzyskać w biurze Stowarzyszenia w Lubsku, ul. Kopernika 19 lub pod numerem telefonu 68 457 61 50.

 

bottom
top

Nasze strony WWW

Nowości

Popularne

Archiwum


bottom